Klimatizácie

Klimatizácie

KLIMATIZÁCIE

Klimatizácia je zariadenie ktoré slúži na úpravu vzduchu v celých budovách, jednotlivých miestnostiach, ale aj v dopravných prostriedkoch. Úlohou klimatizácie je zabezpečiť vyžadovaný stav vzduchu v interiéroch a udržiavať ho nezávisle od pôsobenia faktorov vonkajšieho prostredia v danej lokalite, ako sú teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu, oslnenie, smer a rýchlosť vetra a pod., so zreteľom na druh konštrukcie budovy a spôsob jej využívania.

Z fyzikálneho hľadiska klimatizačné zariadenie plní štyri termodynamické úpravy vzduchu:

 • Chladenie
 • Ohrev
 • Prúdenie ventilátora
 • Odvlhčovanie

Podľa účelu delíme klimatizácie na komfortné a technologické. Komfortná klimatizácia slúži k tvorbe mikroklímy prostredia určenému k pobytu ľudí a technologická zabezpečuje podmienky pre priebeh technologických procesov.

Klimatizačné jednotky sa skladajú z vonkajšej a vnútornej jednotky. Rozdeľujeme ich na on/off jednotky a inverterové jednotky

 

ON/OFF JEDNOTKY

Tieto typy klimatizácií udržiavajú želanú teplotu na základe tradičného princípu, t.j. s vypnutím a zapnutím kompresoru. Aj pomenovanie on-off klimatizácia, alebo klimatizácia s pevným počtom otáčok poukazuje na takéto fungovanie. Na základe tohto princípu fungujú napríklad aj kuchynské chladničky. Keď teplota vzduchu dosiahne požadovanú hodnotu, kompresor sa vypne, v opačnom prípade sa zapne, čím podporuje proces chladenia.
Kompresor on-off klimatizácie funguje s pevným počtom otáčok, preto nie je možné regulovať jeho výkon s objemom prúdu. Výhoda on-off zariadenia s pevným počtom otáčok oproti klimatizáciám s inverterom je relatívna lacnosť, pretože rozvod je jednoduchší, ako pri zariadeniach s inverterom. Pravým opakom on-off klimatizácií a zároveň aj veľkou konkurenciou je klimatizácia s inverterom, ktorá udržuje želanú teplotu s postupným regulovaním kompresoru. Tieto klimatizácie s inverterom čoraz viac vytláčajú z trhu tradičné on-off klimatizácie, hoci ich výhodou je, že ich ceny sú ešte stále pod psychologickou hranicou a aj preto viacerí uprednostňujú on-off klimatizáciu. Nakoľko klimatizácie s inverterom dosahujú svoju maximálnu energetickú účinnosť len s nepretržitou prevádzkou (pri krátkej prevádzke je ich spotreba takmer identická s on-off klimatizáciou), je on-off klimatizácia vhodná na miesta, kde zariadenie bude v prevádzke len niekoľko hodín.
Klimatizácia s inverterom oproti klimatizácii on-off pracuje oveľa účinnejšie, avšak túto účinnosť vie dosiahnuť len s dlhšou prevádzkou, keď výkon je regulovaný pomocou riadiacej elektroniky na nižšiu hodnotu. Regulácia sa začína vtedy, keď teplota klimatizovaného priestoru začne dosahovať nastavenú teplotu. Aj klimatizácie s tepelným čerpadlom (chladiace a kúriace) sú účinnejšie vo forme s inverterom. Účinnosť klimatizácie v značnej miere ovplyvňuje teplota vonkajšieho vzduchu, lebo klimatizácia, ako tepelné čerpadlo „pumpuje" teplo do klimatizovaného priestoru z vnútornej energie zostávajúceho vonkajšieho vzduchu. Čím je teplota nižšia, tým je vnútorná energia vzduchu menšia.
Nakoľko klimatizácie s inverterom – oproti klimatizáciám on-off – sú schopné pracovať hneď s veľkou účinnosťou, aj z tohto vzduchu s nízkou teplotou sú schopné vytiahnuť väčšou účinnosťou ešte ostávajúcu energiu. Prečo je kvalita inštalácie tak dôležitá? Viac ako 90% technických problémov je spôsobených zlým návrhom zariadenia, pri doprave alebo nekvalitnej inštalácii. Nekvalitná montáž môže negatívne ovplvyniť životnosť zariadenia a jeho účinnosť. Aby klimatizácia aj po rokoch spoľahlivo, bezpečne a efektívne fungovala, je dôležité, aby inštaláciu a uvedenie klimatizácie do prevádzky vykonala odborná firma s použitím kvalitných materiálov.

KLIMATIZÁCIE S INVENTOROM

Poďme sa pozrieť na výhody, ktoré toto klimatizačné zariadenie s inverterom z hľadiska zvýšenia nášho pohodlia, ponúka. Umožňuje presnejšie nastavenie teploty, keďže nedisponuje systémom „on-off", takže výkyvy teploty nepozná. Niektorí ľudia môžu byť nato citliví, sprevádzaní únavou, ako aj zvýšeným reakčným časom.
Umožňuje nižšiu hladinu hluku, veď vonkajšia jednotka zriedkakedy pracuje na 100% alebo nad. Týmto riešením môže byť výkon regulovaný od 5-120%.
Vďaka tichej prevádzke - pokojovému režimu umožňuje príjemné spanie.
Štartovací elektrický prúd doslova znemožňuje inštaláciu klimatických zariadení na niektorých miestach, keďže sieť nezvláda náhle elektrické vlny.
Klimatizácia s inverterom sa nesnaží štartovať so 100% otáčkami. Na štartovanie je schopné s minimálnym obratom, a 100% otáčky nasledujú až potom. Toto riešenie vylúči spúšťací elektrický prúd. Úžitkový efekt klimatizácie s inverterom sa značne odlišuje od tradičných klimatizačných zariadení. Tajomstvo spočíva v rozsahu výkonu, keď sa klíma neprevádzkuje na 100% svojho výkonu. V takomto prípade výmenníky tepla, ktoré sú navrhnuté tak, aby dodávali menovitý výkon vzduchu sa stanú predimenzovaným, a tak sa zvyšuje účinnosť chladiaceho systému. Tento zvýšený chladiaci systém je schopný vydať chladiaci výkon s oveľa menšou investovanou energiou, takže môžete ušetriť značné množstvo elektrickej energie (40-50%) pomocou tejto klimatizácie. Bez studeného vzduchu! Vzhľadom k tomu, že klimatizačné zariadenie s inventorom je schopné pracovať v režime so zníženým výkonom, tak môže byť teplota odvádzaného vzduchu oveľa príjemnejšia ako u "tradičného" zariadenia, ktoré pracuje na 100%. Ďalšou výhodou týchto zariadení je, že sú z roka na rok lacnejšie a vybavené funkciami ponúkajúce vyššie pohodlie.

FUNKCIE KLIMATIZÁCIE

Základnou funkciou klimatizačnej techniky je upraviť vzduch tak, aby napriek uvedeným rušivým vplyvom dosiahol požadovaný stav vzduchu. Preto sa doň musí privádzať nevyhnutný prietok vonkajšieho (čerstvého) vzduchu, znížiť , prípadne zvýšiť v ňom teplota a vlhkosť vzduchu, zredukovať obsah škodlivín a pod. Tieto požiadavky môže splniť len klimatizačné zariadenie i keď nie všetky súčasne. V súčinnosti s meracou a regulačnou technikou sa však tieto úlohy dajú splniť s vyžadovanou presnosťou a pri optimálnych investičných a prevádzkových nákladoch.

 • ANTIPRACHOVÝ FILTER

Prachový filter je tradičný filter, ktorý zachytí väčšinu malých prachových častíc a ľahko sa umýva a vyčistí.

 • FUNKCIE OCHRANY PRI VYKUROVANÍ

Pri spustení funkcie sa spustí vnútorný ventilátor, len ak je teplota potrubia dostatočne vysoká, aby sa zabránilo nepríjemnému fúkaniu studeného vzduchu j užívateľovi.

 • ANTIKORÓZNY VONKAJŠÍ KRYT

Vonkajšia jednotka je vyrobená z elektrolyticky pozinkovaného oceľového plechu.

 • TURBO

Turbo funkcia ponúka možnosť chladenia a vykurovania miestnosti podľa nastavenej teploty v čo najkratšom čase. 

 • VEĽKÝ PRIEMER VENTILÁTORA

Vďaka použitiu vnútorného ventilátora s veľkým priemerom je zvýšený prietok vzduchu z klimatizácie a znížený hluk vnútornej jednotky.

 • SPÁNKOVÝ REŽIM

V režime spánku sa mení nastavenie zvýšenie teploty (chladenie) 1°C alebo zníženie (kúrenie) 2 °C za hodinu automaticky počas prvých dvoch hodín po nastavení režimu spánku, ktorý pomáha dosiahnuť pre užívateľov čo najpohodlnejšie teploty a úspory energie.

 • LED DISPLAY

Pomáha užívateľovi sledovať a ovládať prístroj prehľadne a jednoducho.

 •  AUTO RESTART

V prípade vypnutia napájania je aktuálne nastavenie klimatizácie uložené do pamäte. Uložený prevádzkový mód sa automaticky spustí pri obnovení napájania.

 • HYDROFILNÉ HLINÍKOVÉ REBRÁ

Vďaka hydrofilným hliníkovým rebrám výparníka a kondenzátora môže roztopená voda voľnejšie odtekať medzi rebrami a tak pomáhať zlepšiť účinnosť chladenia. Tiež zlepšuje efektivitu vykurovania urýchlením prosecu odmrazovania. 

 • VNÚTORNÉ DRÁŽKOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE

Vynikajúce vnútorné drážkovanie medeného potrubia zvyšuje účinnosť výmeny tepla pri prietoku chladiva  až o 30 – 50% porovnaní s klasickým hladkým medeným potrubím.

 • AUTODIAGNOSTIKA A AUTOOCHRANA

S vlastnou funkciou autodiagnostiky sú chyby detekované a zobrazujú sa pomocou LED displeja na vnútornej jednotke. Následne je aktivovaná autoochrana.

 • SILNÉ ODVLHČOVANIE

Výhodné v daždivých dňoch alebo vlhkom prostredí. Prevádzkovaním v odvhčovacom režime môže byť dosiahnutá v priestore príjemná úroveň pre užívateľov, bez zníženia teploty v miestnosti.


KLIMATIZÁCIA MULTISPLIT

Prečo multi split systém?

Multi split systém predstavuje riešenie systému, ktorý umožňuje prevádzku jednotlivých vnútorných klimatizačných jednotiek samostatne s oddeleným ovládaním teploty a otočiek. Multi split systém je navrhnutý pre dosiahnutie optimálnych podmienok veľkých priestorov, alebo členitých obytných priestorov s pripojením jednej vonkajšej jednotky. Multi split systém ponúka širokú a rozmanitú radu vnútorných klimatizačných jednotiek, napr. nástenných, kazetových, kanálových a podstropných jednotiek.

 • -Široký prevádzkový rozsah
 • Široká produktova rada
 • Rozmanité kombinácie
 • Až 70% úspora energie
 • Pohodlné ovládanie


KLIMATIZÁCIA SPLIT

Splitová klimatizácia sa skladá z troch základných komponentov: vnútornej klimatizačnej jednotky umiestnenej v miestnosti, kde chceme riadiť teplotu, vonkajšej klimatizačnej jednotky umiestnenej vo vonkajšom prostredí a prepojovacieho potrubia s chladivom. Pri chladení sa energia z vnútornej jednotky prenáša chladiaci potrubím do jednotky vonkajšej a pri vykurovaní sa získava energia z vonkajšieho vzduchu a dopravuje sa potrubím do jednotky vnútornej. Hnacím motorom celého systému je kompresor a prenos energie je zaistený ekologickým chladivom, ktoré svoje skupenstvo mení z kvapalného na plynné.

 

PRED INŠTALÁCIOU KLIMATIZÁCIE JE POTREBNÉ ZISTIŤ :

Správne navrhnutie vhodného systému pre danú lokalitu, vhodne zvoliť typ vnútorných jednotiek, eliminovať zbytočné predimenzovania alebo poddimenzovania výkonu zariadenia pre daný priestor (aplikáciu). Správnosť návrhu by vám mala zabezpečiť optimálne prevádzkové podmienky a ideálnu účinnosť prevádzky.

 

POČAS INŠTALÁCIE JE DÔLEŽITÉ:

 • Dodržať odstupové vzdialenosti od prípadných prekážok brániacich prúdeniu vzduchu okolo jednotky, respektíve na vzdialenosti medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou vo zvislom i vodorovnom smere – tie sú vždy určené návodom pre inštaláciu. V prípade zmien smeru vedenia je potrebné počítať s určitým rádiusom ohybu zväzku. 
 • Nikdy pri montáži nesmie dôjsť k zalomeniu potrubia.
 • Odporúčame používať „ohýbačky", s ktorými dosiahneme plynulý oblúk.
 • Používať zodpovedajúcu tepelnú izoláciu, najmä vo vonkajšom prostredí.
 • Pri použití nekvalitnej tepelnej izolácie vzhľadom k poveternostným podmienkam a UV žiareniu dochádza k rozpadu izolácie a tým k zníženiu výkonu zariadenia a vyššej energetickej náročnosti prevádzky.
 • Udržať úplnú čistotu vnútra trubiek, do rúrok sa nesmie dostať prach, olej, ani voda.
 • Skúsení montážníci vykonávajú zváranie rúrok zásadne „pod dusíkom" (v priebehu zvárania je do trubiek pustený interný plyn) a v prípade prerušenia práce rúrky nechávajú zaslepené. Pri systémoch s väčším priemerom potrubia je používanie „dusíka" samozrejmosťou.
 • Po dokončení montáže a napojení potrubia vykonať celkové prečistenie okruhu dusíkom z tlakovej nádoby, vedeným cez montážnu elektronickú jednotku a následne vykonať tlakovú skúšku, ktorou je overená tesnosť potrubných rozvodov.
 • Pomocou vákuovej pumpy vykonať starostlivé vyvákuovanie potrubia, odčerpanie vzduchu až na vákuum (podtlak by sa mal udržať bez poklesu aspoň 10 minút) – tým je zaistené, že sú z potrubia odstránené všetky látky (vlhkosť, vzduch, dusík...), ktoré by mohli ovplyvniť vlastnosti chladiacieho média a tým aj funkciu celého zariadenia. Tu je potrebné si uvedomiť, že dôsledkom cudzích látok v chladive môže byť poškodená klimatizácia.
 • V prípade potreby doplnenia chladiva nad rámec základnej náplne (množstvo náplne je uvedené v inštalačnom manuáli).
 • Po vyššie uvedených činnostiach a kontrolách je možné otvoriť ventily, jednotku spustiť a skontrolovať prevádzkové parametre. Ak tlak nedosahuje požadované hodnoty, je nutné doplniť okruh chladivom z tlakovej fľaše tak, aby v okruhu boli dosiahnuté optimálne pracovné hodnoty.
 • Inštaláciou to však ale nekončí ak chceme, aby klimatizácia aj po rokoch spoľahlivo a efektívne chladila/kúrila, je potrebné mať na pamäti, že je dôležité nielen ju správne namontovať, ale tiež je potrebné ju pravidelne a kvalitne servisovať.
 • Okrem čistenia či výmeny filtrov je potrebné pravidelne kontrolovať náplň chladiva, prevádzkové parametre a stav jednotlivých, najmä pohyblivých komponentov. Rovnako je potrebné kontrolovať čistotu výmenníkov oboch jednotiek.